Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Họp triển khai công tác kiểm tra CCHC, PAPI

Đăng ngày 06 - 07 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023

 

Ngày 05/7/2023, Đoàn kiểm tra Công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023 tổ chức cuộc họp nhằm triển khai, quán triệt, phương pháp và phân tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra chia làm 02 tổ, tiến hành kiểm rta đối với 09 đơn vị (trong đó có 02 phòng chuyên môn, 06 xã và Bộ phận một cửa huyện). Thời gian thực hiện từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023. 

Chỉ đạo đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt với các thành viên đoàn việc đảm bảo chất lượng, thời gian, nội dung theo quy định.

Hình ảnh: tại hội nghị

 

 

Tin mới nhất

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

Triển khai 1 số nhiệm vụ về Phổ biến giáo dục pháp luật(25/09/2023 1:00 CH)

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định...(21/09/2023 2:07 CH)

Công văn triển khai tìm kiếm sáng kiến về CCHC năm 2023(15/09/2023 2:22 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực...(15/09/2023 2:05 CH)

Triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ(23/08/2023 2:02 CH)

°
187 người đang online