Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn

Đăng ngày 12 - 07 - 2023
100%

Trong thời qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra cho thấy, hoạt động ủy thác và hoạt động của Tổ TK&VV vẫn còn một số tồn tại, trong đó có nội dung sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV chưa đầy đủ và thống nhất.

 

Để thống nhất trong việc lưu giữ hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động Tổ TK&VV, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ tại tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ TK&VV.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Văn bản 3920/NHCS-TDNN ngày 10/05/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH, Phòng giao dịch NHCSXH huyện văn Lâm phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ theo hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện. Phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn cấp xã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cấp xã hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của các Tổ TK&VV và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Hình ảnh: Triển khai hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn 

Trong quá trình triển khai, Phòng đã phối hợp với Hội, đoàn thể huyện phổ biến, quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức triển khai việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với Hội, đoàn thể cấp huyện hướng dẫn Hội, đoàn thể cấp xã lựa chọn mẫu văn phòng phẩm (cặp/hộp/túi đựng tài liệu, kẹp tài liệu, bìa ngoài từng tập hồ sơ,…) phục vụ sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của Hội, đoàn thể cấp xã, Tổ TK&VV theo (các mẫu tham khảo tại mục II Công văn số 3920/NHCS- TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH); Phân công cán bộ hướng dẫn, giám sát việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của Hội, đoàn thể cấp huyện, thực hiện xong trước 30/9/2023.

Việc thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn huyện Văn Lâm đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác hoạt động của tổ TK&VV, đồng thời  góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện Văn Lâm đến thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện(19/02/2024 3:23 CH)

Văn Lâm tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đảm bảo hiệu quả, thiết thực đối với đời sống nhân...(19/02/2024 3:16 CH)

Văn Lâm: Tổ chức hoạt động thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 3:16 CH)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023(26/01/2024 3:26 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện tốt tín dụng chính sách góp...(11/01/2024 1:23 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo...(18/12/2023 12:25 CH)

°
26 người đang online