Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Đăng ngày 19 - 06 - 2023
100%

Trong tháng 5, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Lâm đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho thành viên Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn (91 người) và 1 lớp tập huấn cho Cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã (34 người).

 

Tại các hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đặc biệt nhấn mạnh vào các đối tượng vay vốn, phương thức cho vay; Kết quả hoạt động ủy thác đến hết tháng 4/2023; Đánh giá thực trạng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể cấp xã trên địa bàn huyện; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn chấm điểm đánh giá chất lượng ủy thác; hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát dành cho Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ VBSP Smart Banking.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực quản lý của Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; giúp cho việc quản lý nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện Văn Lâm đến thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện(19/02/2024 3:23 CH)

Văn Lâm tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đảm bảo hiệu quả, thiết thực đối với đời sống nhân...(19/02/2024 3:16 CH)

Văn Lâm: Tổ chức hoạt động thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 3:16 CH)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023(26/01/2024 3:26 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện tốt tín dụng chính sách góp...(11/01/2024 1:23 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo...(18/12/2023 12:25 CH)

°
198 người đang online