Văn Lâm: Nghiên cứu triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành thông minh

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
100%

Nhằm đầy mạnh Chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo và điều hành. Ngày 08/5/2023, Lãnh đạo UBND huyện nghe đơn vị tư vấn là VNPT giới thiệu việc triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành thông minh trên địa bàn huyện.

Việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh như một công cụ giúp phân tích, khai thác thông tin, dữ liệu,... phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo. Hướng tới hiện đại hóa hoạt động quản lý Nhà nước, hạn chế giấy tờ hàn chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý; công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý. 

 

Xây dựng hệ thống truyền thành thông minh nhằm hiện đại hóa thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp trao đổi theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền  huyện, xã, thị trấn tới người dân.

 

 

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện(17/05/2023 3:27 CH)

5 thách thức trong chuyển đổi số doanh nghiệp(08/05/2023 7:41 SA)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Khai mở tiềm năng dữ liệu số(21/04/2023 7:51 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử...(18/04/2023 7:48 SA)

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững(14/04/2023 7:49 SA)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...(17/03/2023 7:48 SA)

°
683 người đang online