Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định của UBND huyện Văn Lâm số 1910/QĐ-UBND ngày 15/09/2022 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ờ tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

  1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Văn Lâm - Địa chỉ: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (trong khuôn viên UBND huyện Văn Lâm; số điện thoại 02213.985086)
  2. Danh sách và thông tin các thửa đất dự kiến đấu giá:

Tổng diện tích khu đất đấu giá: gồm 25 suất đất, diện tích 2433,4m2, tại xã thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm và 03 suất đất, diện tích 240,5m2, tại thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm (chi tiết có danh sách kèm theo).

  1. Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên lm2

Theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đât cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.

Chi tiết cụ thể Thông báo số 64/TB-TCKH ngày 20/3/2023

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(27/03/2023 7:09 SA)

Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại...(27/03/2023 7:06 SA)

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản(31/10/2022 4:42 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản (19/10/2022 9:08 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(10/10/2022 3:21 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản(04/10/2022 7:08 SA)

°
1179 người đang online