Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
100%

Ngày 3/1/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã Hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 06 /BĐD-NHCS về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

Căn cứ Quy định về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống NHCSXH được ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 và Quyết định số 1026/QĐ-NHCS ngày 29/3/2017 của Tổng Giám đốc NHCSXH; căn cứ công văn số 01/NHCS-KHNV ngày 01/01/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023.

Để đảm bảo Kế hoạch tín dụng năm 2023 được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội sở NHCSXH tỉnh và phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã thực hiện tăng trưởng dư nợ tối đa 2% so với số dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 nguồn vốn trung ương của từng chương trình tín dụng sau: cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; cho vay Người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP (trừ chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm).

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải ngân kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng chính thức ngay sau khi có quyết định của Tổng Giám đốc NHCSXH giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên.

Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm, trong năm 2023, với phương châm cung cấp một cách nhanh chóng, thuận lợi, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ: Phấn đấu thực hiện tăng trưởng dư nợ 2% , hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng được giao; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng chính sách và tiếp cận với các dịch vụ tài chính do Ngân hàng Chính sách cung cấp; Hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ; huy động vốn hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao…

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023, từng thành viên HĐQT và lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; chủ động tham mưu văn bản giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền và hội đoàn thể tổ chức bình xét, tổng hợp đối tượng thụ hưởng vay vốn, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, lãi phát sinh tại cơ sở; làm tốt công tác huy động tiền gửi từ cộng đồng dân cư để bổ sung nguồn vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã, chủ động rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các chương trình tín dụng ưu đãi đến được với nhiều người dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở; củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Tin mới nhất

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN LÂM: TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN TUYỂN SINH VÀO CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG...(15/05/2023 3:59 CH)

Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn Văn Lâm tổ chức đăng ký tuổi 17 đạt tỷ lệ cao(10/04/2023 3:15 CH)

Thăm, động viên Tân binh nhập ngũ năm 2023(08/04/2023 3:17 CH)

Văn Lâm chi trả trợ cấp theo quyết định 142, Quyết định 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ(07/04/2023 3:19 CH)

Huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã(17/03/2023 4:20 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm tặng quà Tết cho hộ nghèo(13/01/2023 10:25 SA)

°
463 người đang online