Thị trấn Như Quỳnh đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Đăng ngày 30 - 12 - 2022
100%

Là địa phương có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tốc độ đô thị hóa đang phát triển nhanh. Nhằm đáp ứng phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp, trong năm qua Thị trấn Như Quỳnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ và nhận kết quả trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Cổng thông tin điện tử của Thị trấn. Cùng với đó Thị trấn đã thành lập tổ công nghệ số để hướng dẫn giúp người dân dễ hiểu, tiếp cận nhanh về dịch vụ công trực tuyến khi đến làm việc tại bộ phận một cửa, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính.

Đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong năm, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thị trấn thực hiện tiếp nhận 866/8.557 hồ sơ online dịch vụ công mức độ 3, đạt 10,12%. Tiếp tục thực hiện sử dụng và phát hành biên lai điện tử; việc thu phí, lệ phí tại  Bộ phận một cửa đảm bảo đúng quy định. Lệ phí được nộp 100% vào Kho bạc nhà nước.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt, Thị trấn đã hoàn thành kế hoạch thực hiện về cải cách hành chính trong năm 2022. Ban hành được trên 930 văn bản các loại theo thẩm quyền.

Tiếp nhận và xử lý giải quyết 8.377 hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả đạt tỷ lệ 100% hoàn thành đúng hạn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại không ngừng được nâng cao gắn với việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không phù hợp. Nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tạo sự minh bạch khi giải quyết công việc. Việc sắp xếp, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức được chú trọng, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm cũng được tăng cường, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện(17/05/2023 3:27 CH)

5 thách thức trong chuyển đổi số doanh nghiệp(08/05/2023 7:41 SA)

Văn Lâm: Nghiên cứu triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành...(08/05/2023 4:00 CH)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Khai mở tiềm năng dữ liệu số(21/04/2023 7:51 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử...(18/04/2023 7:48 SA)

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững(14/04/2023 7:49 SA)

°
846 người đang online