Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn huyện Văn Lâm giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 29 - 12 - 2022
100%

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng Nông thôn mới nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện.

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện(17/05/2023 3:27 CH)

5 thách thức trong chuyển đổi số doanh nghiệp(08/05/2023 7:41 SA)

Văn Lâm: Nghiên cứu triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành...(08/05/2023 4:00 CH)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Khai mở tiềm năng dữ liệu số(21/04/2023 7:51 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử...(18/04/2023 7:48 SA)

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững(14/04/2023 7:49 SA)

°
912 người đang online