Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai

Đăng ngày 23 - 11 - 2022
100%

Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai, đây là một trong những giải pháp mà huyện nhà xây dựng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022.

Trên cơ sở đó, rà soát cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với hộ kinh doanh cá thể và HTX theo thẩm quyền; cải cách điều kiện kinh doanh cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; lập kế hoạch số hóa và lưu giữ hồ sơ địa chính ở dạng số hóa để đưa vào khai thác sử dụng tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Triển khai mạnh mẽ việc kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát; tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt dộng đầu tư, kinh doanh và công khai Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể  để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng, then chốt nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều..

Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19"; Triển khai thực hiện ngay các giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/1/2022.

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện(17/05/2023 3:27 CH)

5 thách thức trong chuyển đổi số doanh nghiệp(08/05/2023 7:41 SA)

Văn Lâm: Nghiên cứu triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành...(08/05/2023 4:00 CH)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Khai mở tiềm năng dữ liệu số(21/04/2023 7:51 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử...(18/04/2023 7:48 SA)

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững(14/04/2023 7:49 SA)

°
439 người đang online