Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Căn cứ Thông báo số 1928/TB-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2023

 

UBND huyện Văn Lâm thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2023.

Cụ thể: 1987/TB-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Văn Lâm Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(21/10/2022 1:57 CH)

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải(21/10/2022 11:19 SA)

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý(21/10/2022 10:45 SA)

Quy định mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao(18/10/2022 10:47 SA)

Công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm...(15/10/2022 10:51 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2016/NĐ-CP(15/10/2022 10:50 SA)

°
16 người đang online