Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo về việc bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 374-QĐ/HU ngày 20/10/2023 của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc phê duyệt giá bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

 

Văn  phòng Huyện uỷ thông báo bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản theo hình thức chỉ định và bán phế liệu được quy định tại Khoản 1, điều 27 và mục b, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Chi tiết Thông báo số 67-TB/VPHU ngày 20/10/2023 của Văn phòng Huyện uỷ Thông báo về việc bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo...(14/11/2023 2:08 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Văn Lâm(13/10/2023 9:00 SA)

Kế hoạch triển khai tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm...(13/10/2023 8:53 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ...(12/07/2023 9:03 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023(19/06/2023 2:25 CH)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN LÂM: TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN TUYỂN SINH VÀO CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG...(15/05/2023 3:59 CH)

°
8 người đang online