Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 31 - 08 - 2022
100%

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về công tác Chuyển đổi số, UBND huyện ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đia "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025.

Nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu cơ bản theo Kế hoạch số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 ' Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Văn Lâm về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lâm. Qua đố đổi mới căn bản hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức sống và làm việc của người dân.

Nội dung Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 31/8/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025

Tin mới nhất

Hưng Yên phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10/2022 3:30 CH)

Văn Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số (06/10/2022 3:13 CH)

Việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(05/10/2022 10:48 SA)

Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...(29/06/2022 3:47 CH)

Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử(15/06/2022 3:36 CH)

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Chuyển đỏi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...(05/04/2022 3:57 CH)

°
557 người đang online