Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Lâm

Đăng ngày 18 - 08 - 2022
100%

 

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Lâm

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Lâm

Tin mới nhất

Vị trí chức năng của Phòng Tài chính kế hoạch(27/03/2012 10:56 SA)

°
18 người đang online