Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2022 trong bối cảnh có nhiều biến động như: dịch bệnh Covid-19, giá cả xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với mục tiêu ổn định phát triển kinh tế - xã hội; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(29/06/2022 3:58 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022(22/04/2022 4:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(08/12/2021 3:07 CH)

°
145 người đang online