Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ- UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 36/KH- UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022. Nhằm thực hiện tốt chủ trương trên, Ủy ban nhân dân huyện giao phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Cổ phần MISA triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện

Tin mới nhất

Hưng Yên phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10/2022 3:30 CH)

Văn Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số (06/10/2022 3:13 CH)

Việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(05/10/2022 10:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn Lâm đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn...(31/08/2022 3:22 CH)

Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử(15/06/2022 3:36 CH)

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Chuyển đỏi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...(05/04/2022 3:57 CH)

°
678 người đang online