Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Văn Lâm triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

Ngày 14/4/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2022. Đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - Uy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) và thư ký BCĐ Thi hành án dân sự huyện.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cơ quan thường trực của BCĐ báo cáo kết quả hoạt động quí I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo của BCĐ Thi hành án dân sự huyện; Thông qua dự thảo kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Văn Lâm năm 2022 và dự thảo Qui chế hoạt động của BCĐ; Báo cáo về việc xin ý kiến Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự 3 vụ việc.

Theo đó, các thành hành viên BCĐ Thi hành án dân sự huyện đã tập trung thảo luận nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quí I năm 2022 và phương hướng hoạt động thời gian tới của BCĐ thi hành án dân sự huyện, đồng thời cho ý kiến bổ sung  hoàn thiện các văn bản cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - Uy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ: Các thành viên BCĐ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các văn bản như qui chế làm việc và kế hoạch hoạt động của BCĐ thi hành án dân sự huyện; đồng ý chủ trương về việc triển khai thực hiện tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ việc mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo để triển khai các bước tiếp theo; Giao Chi cục Thi hành án chủ động phối hợp với Công an huyện xây dựng Kế hoạch cưỡng chế, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế để việc tổ chức cưỡng chế an toàn, đạt kết quả; Chi cục Thi hành án xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cưỡng chế từng vụ việc; Việc tổ chức thi hành án phải thực hiện quyết tâm, tập trung đảm bảo đúng qui định của pháp luật, có tính nhân văn. Các thành thành viên BCĐ cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trước khi tổ chức cưỡng chế nhằm thực hiện có hiệu quả việc thi hành án.

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2023(31/05/2023 4:47 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm: Hiệu quả chương trình tín dụng cho vay...(18/05/2023 4:12 CH)

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện(17/05/2023 3:27 CH)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN LÂM TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE MÔ TÔ AN TOÀN NĂM 2023(10/05/2023 4:02 CH)

5 thách thức trong chuyển đổi số doanh nghiệp(08/05/2023 7:41 SA)

Văn Lâm: Nghiên cứu triển khai Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống truyền thành...(08/05/2023 4:00 CH)

°
116 người đang online