Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Văn Lâm

Đăng ngày 15 - 12 - 2021
100%

Phòng Lao động - thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

 

Tin mới nhất

Vị trí chức năng phòng Lao động thương binh và xã hội(25/04/2017 10:12 SA)

°
28 người đang online