Thông cáo báo chí phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 27 - 12 - 2022
100%

Ngày 23/12/2022, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đến nay, đồng thời thông qua Chương trình công tác năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Kể từ khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc đồng bộ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời ban hành và triển khai hiệu quả Quy chế làm việc, Phân công nhiệm vụ, Chương trình công tác và nhiều văn bản. 

Chi tiết toàn bộ thông cáo báo chí

Tin mới nhất

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm tặng quà Tết cho hộ nghèo(13/01/2023 10:25 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng...(20/12/2022 7:37 SA)

Văn Lâm tổ chức lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...(30/11/2022 10:58 SA)

Tập huấn, tuyên truyền công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ của...(28/11/2022 10:57 SA)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã...(21/11/2022 4:06 CH)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện(09/11/2022 2:51 CH)

°
553 người đang online