Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện

Đăng ngày 09 - 11 - 2022
100%

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sáng kiến được công nhận ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên.

Hầu hết các sáng kiến được công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện còn có khó khăn, hạn chế như: Một số sáng kiến chưa được áp dụng rộng rãi; việc tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đời sống chưa thường xuyến; chưa có cơ chế chính sách để động viên, khuyến khích thỏa đáng đối với các sáng kiến có chẩt lượng hoặc hỗ trợ để các tác quả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến.

Nhằm đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện đề nghị các ban Đảng, đoàn thể huyện; các phòng, ngành đơn vị và ƯBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Công văn số 01/CV-HĐSK ngày 24/10/2022 của Hội đồng sáng kiến 

Tin mới nhất

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm tặng quà Tết cho hộ nghèo(13/01/2023 10:25 SA)

Thông cáo báo chí phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(27/12/2022 8:45 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng...(20/12/2022 7:37 SA)

Văn Lâm tổ chức lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...(30/11/2022 10:58 SA)

Tập huấn, tuyên truyền công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ của...(28/11/2022 10:57 SA)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã...(21/11/2022 4:06 CH)

°
434 người đang online