Thông báo tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
100%

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau. Diện tích khu đất đấu giá gồm: - Tại xã Đại Đồng: 2.962,81m2 gồm 34 xuất đất - Tại xã Việt Hưng: 2912,5m2 gồm 23 xuất đất

Tin mới nhất

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản (19/10/2022 9:08 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(10/10/2022 3:21 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản(04/10/2022 7:08 SA)

Thông báo về việc tổ chức phiên đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí...(03/12/2021 2:13 CH)

Thông báo về việc Hoãn tổ chức phiên đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã vị...(05/11/2021 3:32 CH)

Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá...(01/10/2021 10:42 SA)

°
734 người đang online