Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh

Đăng ngày 14 - 11 - 2022
100%

Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thự chiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện hỗ trợ gồm: Chương trình hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo thứ tự ưu tiên và phù hợp với nguồn kinh phí của Chương trình; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích không trùng lặp với các chương trình, đề án, dự án khác; đảm bảo công khai, dân chủ về đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ; đảm bảo vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức có liên quan và của nhân dân.

- Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ trang thiết bị điện thoại thông minh: Là hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

- Điều kiện được hỗ trợ: Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

- Tiêu chí phân bổ: ưu tiên hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo thứ tự sau: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo.

- Hình thức hỗ trợ: Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo 01 (một) trong 02 (hai) hình thức sau: (i) Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình; (ii) Hỗ trợ bằng tiền nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh.

- Nguyên tắc hỗ trợ: (i) Trường hợp hỗ trợ thông qua gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp:  Thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện giữa hộ gia đình với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích về lựa chọn loại thiết bị, giá thiết bị và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo hành thiết bị; trách nhiệm của hộ gia đình trong việc thanh toán phần chi phí mua điện thoại trong trường hợp giá điện thoại cao hơn mức hỗ trợ của Chương trình. Đảm bảo công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ của nhà nước và hỗ trợ của doanh nghiệp đối với hộ gia đình (để hộ gia đình được biết. Hộ gia đình nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh từ doanh nghiệp nào thì sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Chương trình ở doanh nghiệp đó. (ii) Trường hợp hỗ trợ bằng tiền phải đảm bảo tăng thêm thuê bao là hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông bằng điện thoại thông minh.

- Nội dung và mức hỗ trợ: (i) Trường hợp hỗ trợ thông qua gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp, nội dung hỗ trợ bao gồm kinh phí hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất của Chương trình; Trong đó:  Giá điện thoại thông minh do doanh nghiệp cung cấp không được thấp hơn mức hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. (ii) Trường hợp hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ; nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

- Hộ gia đình được lựa chọn nhận hỗ trợ theo một trong hai hình thức trên. Hộ gia đình được nhận hỗ trợ một lần thông qua doanh nghiệp do hộ gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.

- Điều kiện được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh: Hộ gia đình có tên trong danh sách được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Hộ gia đình phải đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định; hộ gia đình nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh ở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập cho hộ gia đình; hộ gia đình ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào, thực hiện nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở tỉnh, thành phố đó.

- Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh của hộ gia đình: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của chủ hộ hoặc của người đại diện hộ gia đình nhận hỗ trợ; Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đang trong thời gian chưa thoát nghèo, cận nghèo; hóa đơn mua điện thoại thông minh của hộ gia đình từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2022./.

Tin mới nhất

09 điểm mới của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế(14/11/2022 2:31 CH)

Thông tư số 07/2022/TT-BTP: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất,...(14/11/2022 2:28 CH)

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp(14/11/2022 2:27 CH)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 3:41 CH)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 3:48 CH)

V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm(29/09/2022 3:29 CH)

°
567 người đang online