Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH  ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Thể lệ số 11/TL-BTC ngày 16/9/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 20 ngày (bắt đầu từ 0h00 ngày 01/10/2022 đến 23h59 ngày 20/10/2022) trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://sotuphap.hungyen.gov.vnKết thúc Cuộc thi, toàn tỉnh đã có 18.397 người đăng ký với 30.731 lượt tham gia dự thi, trong đó có 1.658 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi trắc nghiệm. Căn cứ kết quả chấm điểm tự động của phần mềm My Aloha và kết quả xác minh, đối chiếu thông tin của thí sinh, Ban tổ chức Cuộc thi công bố danh sách 21 cá nhân có kết quả thi cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp. (có biểu tổng hợp kèm theo)

Trong thời hạn 07 ngày (tính từ 16h30 ngày 21/10/2022 đến 16h30 ngày 27/10/2022), các cá nhân nếu có kiến nghị, khiếu nại về kết quả Cuộc thi, đề nghị  liên hệ với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Đ/c Nhung điện thoại 0766.477.327; đ/c Tuyến điện thoại 0985.616.788). Sau thời gian trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét, giải quyết khiếu nại.

 Trên đây là thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Thông báo

Danh sách

 

Tin mới nhất

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh(14/11/2022 2:31 CH)

09 điểm mới của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế(14/11/2022 2:31 CH)

Thông tư số 07/2022/TT-BTP: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất,...(14/11/2022 2:28 CH)

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp(14/11/2022 2:27 CH)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 3:48 CH)

V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm(29/09/2022 3:29 CH)

°
580 người đang online