Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
100%

Căn cứ Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 28/7/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn bộ Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thi đua, khen thưởng.

Luật Cảnh sát cơ động

Luật Điện ảnh

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Thi đua, khen thưởng

Tin mới nhất

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh(14/11/2022 2:31 CH)

09 điểm mới của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế(14/11/2022 2:31 CH)

Thông tư số 07/2022/TT-BTP: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất,...(14/11/2022 2:28 CH)

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp(14/11/2022 2:27 CH)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 3:41 CH)

V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm(29/09/2022 3:29 CH)

°
510 người đang online