Quy trình giải quyết nội bộ TTHC giải thể trường Tiểu học.

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
100%

Cách thức

Quy trình thực hiện

1. Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ qua Phòng GD&ĐT thẩm định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm xem xét đề nghị UBND huyện ra quyết định giải thể

;- Bước 3: Trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể trường Tiểu học hoặc trả lời không đồng ý cho giải thể trường Tiểu học bằng văn bản.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
* Trường tiểu học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường Tiểu học, hồ sơ gồm:
- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường Tiểu học;
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra;
- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.
* Trường tiểu học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường Tiểu học, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;
- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;
- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo
.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

4. Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết theo quy định là 12 ngày (thời gian giảm 10% còn 11 ngày làm việc) cụ thể như sau:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận  hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xem xét chuyển bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo quy định;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của bộ phận chuyên môn trình, kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt;

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký duyệt;

- Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện vào số, đóng dấu phát hành đến phòng chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn của phòng vào sổ, lưu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận kết quả của phòng chuyên môn, chuyển trả cá nhân, tổ chức.

 

Tải mẫu biểu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

°
706 người đang online