Quy trình giải quyết nội bộ TTHC công nhận Phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
100%

Cách thức

Quy trình thực hiện

1. Trình tự

thực hiện

- Bước 1: UBND phường, xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn theo mức độ về phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ theo Điều 28 của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, phường, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận;

- Bước 3: Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận, UBND thành phố tổ chức kiểm tra theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 của Thông tư 07/TT-BGD&ĐT và ban hành quyết định công nhận xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;
- Biên bản tự kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

4. Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết theo quy định là 36 ngày (thời gian giảm10% còn 32 ngày làm việc) cụ thể như sau:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận  hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xem xét chuyển bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo quy định;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của bộ phận chuyên môn trình, kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt;

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký duyệt;

- Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện vào số, đóng dấu phát hành đến phòng chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn của phòng vào sổ, lưu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận kết quả của phòng chuyên môn, chuyển trả cá nhân, tổ chức.

 

Tải mẫu biểu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

°
1310 người đang online