Quy trình giải quyết nội bộ TTHC Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở.

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
100%

Cách thức

Quy trình thực hiện

1. Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục trường THCS nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ qua Phòng GD&ĐT thẩm định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất... thành lập trường THCS;

- Bước 3: Trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép thành lập trường THCS hoặc trả lời không đồng ý cho thành lập trường THCS bằng văn bản.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đề án thành lập trường; 
- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

4. Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết theo quy định là 12 ngày (thời gian giảm 10% còn11 ngày làm việc) cụ thể như sau:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận  hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xem xét chuyển bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo quy định;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của bộ phận chuyên môn trình, kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt;

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký duyệt;

- Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện vào số, đóng dấu phát hành đến phòng chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn của phòng vào sổ, lưu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận kết quả của phòng chuyên môn, chuyển trả cá nhân, tổ chức.

 

Tải mẫu biểu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

°
352 người đang online