Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
100%

Tên thủ tục

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

Trình tự thực hiện

 Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

Không có

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

Phí

Không quy định

 

Lệ Phí

Không quy định

 

Thành phần hồ sơ

 

Mẫu đơn,

                                     Tên giấy tờ                                                                      Số lượng

tờ khai

 

(ii) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

(iv) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;

Phụ lục III-

5.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

Yêu cầu - điều kiện

(i) Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (ii) Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

 

Căn cứ pháp lý

Luật 68/2014/QH13 Số: 68/2014/QH13

Nghị định 78/2015/NĐ-CP Số: 78/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Số: 20/2015/TT-

BKHĐT

 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số: Thông tư 250/2016/TT-BTC

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Số: 02/2019/TT-BKHĐT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Tải về

Kết quả thực hiện

 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tải biểu mẫu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

Quy trình thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy...(15/09/2022 10:35 SA)

°
785 người đang online