Quy trình thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – TB&XH.

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Cách thức

Quy trình thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1. Trình tự

thực hiện

Bước 1: Cơ sở bảo trợ xã hội nộp bộ hồ sơ tại BP TN&TKQ – UBND huyện. BP TN&TKQ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn, ghi vào sổ theo dõi tiếp nhận, chuyển Chuyên viên Phòng Nội vụ thụ lý.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện

Bước 2: Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, Phòng Lao động - TB&XH ra Quyết định giải thể cơ sở trợ giúp xã hội.

Bước 3:  Chuyên viên phòng Lao động - TB&XH nhận kết quả từ Lãnh đạo phòng, đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả tới BP TN&TKQ

Bước 4:  BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

- Phòng Lao động – TB&XH

 

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Tổ chức

hoặc công dân

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo mẫu số 04b tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP

- Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý

- Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

- Kiến nghị giải thể của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

- Hồ sơ 01 bộ.

 

 

4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết theo quy định 15 ngày, giảm 20% còn 12 ngày làm việc, cụ thể như sau:

 

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận  hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

01 ngày

Phiếu tiếp nhận

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xem xét chuyển bộ phận chuyên môn;

01 ngày

Giao việc

- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo quy định;

08 ngày

Xử lý việc

- Bộ phận chuyên môn, kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo Phòng;

01 ngày

Xử lý việc

- Lãnh đạo Phòng ký Quyết định giải thể;

1/2 ngày

Quyết định giải thể

- Chuyên viên Phòng nhận kết quả từ lãnh đạo Phòng;

1/2 ngày

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận kết quả của phòng chuyên môn, chuyển trả cá nhân, tổ chức.

 

Phiếu thu lệ phí (nếu có)

5. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

 

Tải biểu mẫu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:10 CH)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

°
830 người đang online