Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
100%

THÔNG TIN CHI TIẾ T THỦ TUC̣

Tên thủ tục

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

 

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

 

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

 

Trình tự thực hiện

 - Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 - Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

 

Thời hạn

giải quyết

Trực tiếp

3 Ngày

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 

Phí

không

 

 

Lệ Phí

 

- Lệ phí: 50.000 đồng/lần

 

 

Thành phần hồ sơ

 

                                        Tên giấy tờ                                                           Mẫu đơn, tờ khai              Số lượng

 

(i) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Phụ lục III-1.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

(ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

(iv) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

 

Yêu

cầu điều kiện

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; - Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; - Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

 

Căn cứ pháp

 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số: Thông tư 250/2016/TT-BTC Nghị định 78/2015/NĐ-CP Số: 78/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Số: 20/2015/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Số: 02/2019/TT-BKHĐT

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Tải về

 

             

 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Tải biểu mẫu tại đây.

Tin mới nhất

Quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ...(21/09/2022 8:31 CH)

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của...(19/09/2022 10:23 SA)

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.(16/09/2022 7:05 CH)

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(16/09/2022 10:13 SA)

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.(15/09/2022 7:37 CH)

Quy trình thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy...(15/09/2022 10:35 SA)

°
816 người đang online