V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm

Đăng ngày 29 - 09 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 13/Cv-BTC ngày 27/9/2022 của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022 về việc phát động Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thực hiện các nội dung theo Công văn số 1088/UBND-TP ngày 28/9/2022 V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm

Tin mới nhất

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh(14/11/2022 2:31 CH)

09 điểm mới của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế(14/11/2022 2:31 CH)

Thông tư số 07/2022/TT-BTP: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất,...(14/11/2022 2:28 CH)

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp(14/11/2022 2:27 CH)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 3:41 CH)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 3:48 CH)

°
514 người đang online