Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc của Văn phòng cấp ủy các cấp huyện Văn Lâm giai đoanh 2020-2025"

Đăng ngày 03 - 01 - 2022
100%

Trên cơ sở kết quả chấm sáng kiến của Hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác huyện Văn Lâm

 

Tin mới nhất

Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024(24/08/2023 9:41 SA)

Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023(04/05/2023 9:44 SA)

Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm(15/03/2023 9:38 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện (24/10/2022 9:36 SA)

Quyết định triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2021-202(16/03/2022 2:08 CH)

Công nhận sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối...(03/01/2022 11:06 SA)

°
203 người đang online