V/v thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của TTCP về việc phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nội dung cụ thể như sau: 35/UBND-VP NGÀY 10/1/2022

Tin mới nhất

UBND HUYỆN VĂN LÂM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI VNPT HƯNG YÊN(19/05/2022 5:26 CH)

Văn Lâm quán triệt một số điểm mới về công tác CCHC năm 2022(27/04/2022 9:47 SA)

Văn Lâm tập huấn triển khai, hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số(14/04/2022 10:09 SA)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022(12/04/2022 4:27 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, thị...(11/04/2022 4:20 CH)

Lịch công tác tuần 14(28/03/2022 9:54 SA)

°
1928 người đang online