V/v thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của TTCP về việc phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nội dung cụ thể như sau: 35/UBND-VP NGÀY 10/1/2022

Tin mới nhất

Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC, kết quả đánh gia trách nhiệm người đứng đầu...(15/12/2021 3:09 CH)

Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022(15/12/2021 3:11 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)(07/12/2021 3:50 CH)

Quyết định Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị...(16/11/2021 4:29 CH)

Bộ phận một cửa UBND huyện Văn Lâm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính(12/11/2021 9:56 SA)

(02/11/2021 2:07 CH)

°
1364 người đang online