Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh

Đăng ngày 17 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh.

Tin mới nhất

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An(10/07/2021 10:07 SA)

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất băn 2021 của huyện Văn Lâm(02/07/2021 4:21 CH)

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán...(18/11/2020 2:03 CH)

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng YÊn giai...(03/11/2020 8:56 SA)

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp(19/08/2020 2:32 CH)

°
1205 người đang online