Tạm dừng tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Đăng ngày 13 - 08 - 2021
100%

Căn cứ vào kết luận buổi họp bàn giao quỹ phòng chống dịch Covid-19 từ Trung tâm y tế huyện Văn Lâm về Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quản lý ngày 13/8/2021. Vậy từ ngày 13/8/2021 tài khoản tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là: 37130106779700000 dừng tiếp nhận, chờ khi Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện mở tài khoản tiếp nhận quỹ thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo sau.

Tin mới nhất

Hội nghị báo cáo viên Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hôi nghị Trung ương 4, khoá XIII(12/10/2021 4:18 CH)

Văn Lâm tham dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri trước Kỳ họp...(08/10/2021 9:30 SA)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười ba khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(01/10/2021 2:51 CH)

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm(29/09/2021 4:45 CH)

Công khai tình hình tiếp nhận nhu yếu phẩm, trang thiết bị và tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch...(29/09/2021 2:40 CH)

Văn Lâm tham dự cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(25/09/2021 2:57 CH)

°
624 người đang online