Hội nghị thành viên UBND huyện

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
100%

Sáng 04.8.2021, tại hội trường HĐND-UBND huyện, huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện để nghe các phòng, ngành, đơn vị báo cáo xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung.

Đồng chí Trần Chu Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ngành, đơn vị liên quan; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại hội nghị các đại biểu được nghe một số phòng, ngành của huyện báo cáo về các nội dung gồm: thông qua qui chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 với 9 chương, 48 điều; công tác đấu giá đất do UBND huyện làm chủ đầu tư và kết quả đấu giá đất tại các xã, thị trấn; tiến độ xây dựng một số công trình chuyển tiếp như: dự án đấu giá đất tại xã Chỉ Đạo, Tân Quang và thi công cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường; Về sản xuất nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 2021 trên 2.387 ha, đạt 97,75% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa trên 2 nghìn ha, lúa chất lượng cao chiếm 73,28%, lúa năng suất cao 26,72%. Kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-2022 với tổng diện tích 800ha. Mở rộng các diện tích liên kết sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai mô hình tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất khoai tây ruột trắng thương phẩm (Atlantic) phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện tại xã Việt Hưng, qui mô 2,5ha; Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: kế hoạch tổng kết năm học 2020-2021 dự kiến tổ chức cuối tháng 8 với phương án trực tiếp hoặc trực tuyến theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; kết quả thực hiện cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn các xã, thị trấn; tình hình phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn…

Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các ngành chức năng và xã, thị trấn về những khó khăn liên quan đến các nội dung nêu trên. Đồng thời, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Chu Đức đã kết luận Hội nghị, chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: thực hiện tốt sản xuất vụ mùa 2021 và kế hoạch sản xuất vụ đông2021-2022; cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, đúng qui định; đối với đấu giá đất các phòng

chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn thực hiện đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục đấu giá theo qui định. Trong đó, chú trọng tới việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, làm tốt việc giám sát thực hiện…; cần nắm rõ các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid- 19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các qui định về phòng, chống dịch Covid-19; các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm trực 24/24 giờ; Các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ, động viên… các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát…

Tin mới nhất

Hội nghị thành viên UBND huyện Văn Lâm tháng 10 năm 2021(08/10/2021 9:44 SA)

(16/09/2021 4:10 CH)

Đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trao tặng Huy hiệu Đảng đợt...(28/07/2021 4:46 CH)

Đồng chí Lê Xuân Tiến, UVBTV Tỉnh ủy , Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao huy hiệu đảng tại đảng...(27/07/2021 4:20 CH)

Đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy – phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công...(15/02/2021 4:43 CH)

(03/02/2021 2:44 CH)

°
780 người đang online