Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Đăng ngày 03 - 06 - 2021
100%

Ngày 31/5/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3208/BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh thủy sản từ đầu năm 2021 đến nay; mặt khác, công tác thống kê báo cáo số liệu dịch bệnh còn nhiều bất cập; công tác điều tra dịch tễ, giám sát chủ động dịch bệnh, quan trắc cảnh báo môi trường chưa được triển khai đồng bộ để kịp thời cảnh báo, ứng phó và phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, xã, huyện. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thực trạng nuôi trồng thủy sản, tình hình dịch bệnh thủy sản tại địa phương để chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương tổ chức triển khai "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030" ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản số 2635/BNN-TY ngày 07/5/2021 và số 2772/TB-BNN-VP ngày 14/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cấp kinh phí bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bao gồm: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ hiện tượng thủy sản chết nhiều, chết bất thường, nghi ngờ có dịch bệnh xuất hiện; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh, kết hợp với quan trắc môi trường để cảnh báo vùng nuôi và triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; bổ sung nguồn hóa chất, khử trùng; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, giám sát tại các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y, thủy sản của địa phương, phối hợp với chính quyền cơ sở chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thủy sản chết nhiều và chết bất thường, tổ chức thống kê, báo cáo, đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh thủy sản, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, cấp xã, huyện.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 để quyết định thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến (hoặc tổ chức họp trực tuyến) các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi, đặc biệt là về chất lượng con giống, xử lý nguồn nước, lấy mẫu giám sát xét nghiệm bệnh trong cơ sở nuôi, các biện pháp tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh trong cơ sở, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Tin mới nhất

VV xét nghiệm đối với công dân về từ thành phố Hà Nội(05/08/2021 2:13 CH)

Về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác...(05/08/2021 11:00 SA)

Phương án Bổ sung triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn...(03/08/2021 2:17 CH)

Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù...(09/06/2021 3:03 CH)

Công điện về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị...(09/06/2021 3:01 CH)

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình...(09/06/2021 10:15 SA)

°
712 người đang online