Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Ngày 5/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, mục tiêu chung của chương trình là người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung chương trình: Người tham gia sẽ được đào tạo tổng số 35 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc (BB) gồm 13 học phần tương được với 31 tín chỉ; phần tự chọn (TC) người tham gia chọn 02 học phần trong 07 học phần tương đương 4 tín chỉ.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ: Sau mỗi học phần, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra (viết, vấn đáp hoặc thực hành) được đánh giá bằng điểm số và theo thang điểm 10. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần. Đánh giá kết quả học phần: Đánh giá Đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 05 điểm trở lên; đánh giá Không đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) dưới 05 điểm. Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung từng học phần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Tin mới nhất

VV xét nghiệm đối với công dân về từ thành phố Hà Nội(05/08/2021 2:13 CH)

Về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác...(05/08/2021 11:00 SA)

Phương án Bổ sung triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn...(03/08/2021 2:17 CH)

Công điện về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị...(09/06/2021 3:01 CH)

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình...(09/06/2021 10:15 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(09/06/2021 10:14 SA)

°
616 người đang online