Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
100%

Sáng 25/6/2021, tại Hội trường HĐND-UBND huyện, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai toàn diện trên các nội dung như: tập trung triển khai công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 6 tháng đầu năm đạt 99,95%; đã tiếp nhận 21 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4, thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 13 hồ sơ; công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ngành của huyện được công bố, công khai kịp thời. Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính cấp huyện đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021; Việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử đạt tỷ lệ cao; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục được thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ thủ tục hành chính…

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, trao đổi và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó tập trung vào một số nội dung: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch CCHC của huyện; thường xuyên đôn đốc các đơn vị, phòng, ngành… khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính;rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực;thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công ích mức độ 3, mức độ 4…   

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện đã ghi nhận những cố gắng của các phòng, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính thời qian qua.Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm CCHC 6 tháng cuối năm 2021 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: thủ trưởng các phòng, ban, ngành, địa phương: Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; căn cứ kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  và Chỉ số CCHC, các phòng, ngành, đơn vị, địa phương … phát huy các nội dung, tiêu chí đang thực hiện tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kiện toàn lại nhân sự, rà soát sắp xếp lại công chức các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị sự nghiệp và UBND các xã thị trấn; tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp tài liệu tồn đọng, tích đống tại các phòng chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc; thường xuyên cập nhật thông tin về cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện…

Tin mới nhất

Văn Lâm phấn đấu 5 năm liền giữ vững vị trí dẫn đầu về CCHC(12/10/2021 9:15 SA)

Văn Lâm dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành...(01/10/2021 11:13 SA)

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tình hình dịch covid-19(28/07/2021 4:19 CH)

VV đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(17/07/2021 9:47 SA)

Viết bài dự thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm...(08/03/2021 2:14 CH)

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2021(22/01/2021 2:19 CH)

°
627 người đang online