Hiệu quả tích cực của các tổ tiết kiệm và vay vốn ở Văn Lâm

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
100%

Ở huyện Văn Lâm, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)hoạt động không chỉ là kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, từng hộ dân, phục vụ các đối tượng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách trực tiếp, tiện lợi mà còn giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, góp phần bảo đảm chất lượng nguồn tín dụng chính sách của Nhà nước.

Theo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ TK&VV của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành: Tổ TK&VV được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn của NHCSXH để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống; cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng. Các tổ viên trong Tổ giúp đỡ nhau từng bước có thói quen dành tiền tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tự có và quen dần với sản xuất hàng hoá, hoạt động tín dụng và tài chính...

Xác định Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm đã cùng các địa phương và 4 tổ chức hội, đoàn thể là: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôncủa các xã, thị trấn trong huyện. Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.Hiện nay, trên địa bàn huyện có 248tổ TK&VV (trong đó, trên 60% số tổ đã được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm kiện toàn). Tính đến hết tháng 3.2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm có tổng dư nợ đạt trên 250 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua 4 Hội đoàn thể đạt trên 249 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ của phòng giao dịch.Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm luôn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại để có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Kết quả kiểm tra quý I năm 2021, có 241 tổ TK&VV được xếp loại tốt (chiếm trên 97%), 7 tổ xếp loại khá (chiếm gần 3%), không có tổ xếp loại trung bình, yếu. Các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chấp hành tốt việc trả nợ, trả lãi, phát huy hiệu quả vốn vay.

Phát huy kết quả đạt được, để hoạt động của các Tổ TK&VV ngày càng đi vào nền nếp, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động tín dụng chính sách, thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm tiếp tục phối hợp Ban đại diện-Hội đồng Quản trị các cấp và các hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra để củng cố, kiện toàn kịp thời đối với các Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng Tổ TK&VV để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách.

Tin mới nhất

Các huyện: Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021(17/04/2021 2:43 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm: Hơn 20,5 tỷ đồng cho vay chương trình tín dụng cho...(18/03/2021 4:58 CH)

Đồng chí thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, ủy viên BTVHU- chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện...(24/02/2021 4:39 CH)

Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Thị trấn Như Quỳnh(24/02/2021 2:17 CH)

Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2021(27/01/2021 2:26 CH)

Hội CCB huyện triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(25/01/2021 2:20 CH)

°
622 người đang online