Văn Lâm: Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2021

Đăng ngày 28 - 01 - 2021
100%

Sáng ngày 27/01, Ban CHQS huyện Văn Lâm phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 95 học viên là những thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có động cơ phấn đấu, chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, được các cấp chính quyền lựa chọn, giới thiệu.

Trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 05 chuyên đề chính gồm: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho các học viên về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giúp các học viên có nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mỗi quần chúng, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, việc đào tạo bồi dưỡng nhận thức chính trị cho các tân binh còn là cơ sở cho việc phát triển đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị Quân đội và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tin mới nhất

Các huyện: Văn Lâm, Ân Thi, Văn Giang, Khoái Châu hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu...(19/02/2021 2:24 CH)

Văn Lâm: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(25/01/2021 10:39 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu...(06/01/2021 11:06 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công...(31/12/2020 3:40 CH)

Đoàn công tác của huyện Văn Lâm đi thăm, tặng quà đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình(29/12/2020 2:26 CH)

Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô...(22/11/2020 4:20 CH)

°
439 người đang online