Thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Đăng ngày 02 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 01/CT-CTUBND ngày 08/1/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch tại Việt Nam.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng phòng Tài chính kế hoạch thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấy giá được biết về việc tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

70/TB-ĐGVN ngày 02/2/2021

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng quà Tết các gia đình chính sách xã Đình Dù(06/02/2021 2:29 CH)

Ban CHQS huyện Văn Lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc(04/02/2021 2:11 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thăm, tặng quà, chúc Tết đảng viên cao tuổi Đảng, gia đình có...(04/02/2021 3:57 CH)

Kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ thôn Ngải Dương (25/01/2021 11:11 SA)

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII(25/01/2021 10:37 SA)

Huyện Văn Lâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm qua(18/01/2021 3:00 CH)

°
474 người đang online