Văn Lâm chú trọng nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

Nhằm tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, tiếp tục duy trì thường xuyên hai hình thức thu gom rác thải dân sinh, vận chuyển vào khu xử lý chất thải Đại Đồng để xử lý. Thu gom vận chuyển rác thải từ 34 điểm container trên địa bàn 11 xã, thị trấn và thu gom rác thải hàng ngày trên địa bàn 7 xã, thị trấn là: Thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc, Lạc Hồng, Đại Đồng, Việt Hưng và khu Trung tâm huyện lỵ.

Với hai hình thức đó được thực hiện đã cơ bản giải quyết tình trạng rác thải dân sinh của từng gia đình, ngõ xóm. Trong năm 2020 huyện tiếp nhận và hỗ trợ 100 thùng nhựa 240 lít chứa rác thải, 220 bộ quần áo bảo hộ lao động, 50 xe thu gom rác thải đẩy tay, 70 bể chứa bao bì hoá chất bảo vệ thực vật cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình để tăng tỷ lệ số hộ gia đình tham gia theo Đề án phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, đồng thời bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng dân cư, nhất là khu vực làng nghề, các hộ sản xuất kinh doanh. Phấn đấu có 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% hộ dân được sử dụng nước sạch.

          Cùng với đó huyện tập trung đầu tư  kinh phí và chỉ đạo các thôn, xóm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh trang, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, các cống rãnh thoát nước đảm bảo 100% có lắp đậy. Trồng hoa, cây xanh hai bên hành lang đường tại các trục đường chính, nơi công cộng tại các tuyến đường ngõ xóm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân theo hướng văn minh.

Tại một số điểm ở một số khu vực cánh đồng xây dựng hố để thu gom bao bì, lọ thốc bảo vệ thực vật tránh gây phân tán rác và chất độc ra môi trường.

Tiếp tục đề xuất phối hợp với các cấp để giải quyết tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề. Đồng thời quản lý chặt chẽ các nhà hàng phục vụ ăn uống, chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong công tác phòng chống dịch covid-19.

Tin mới nhất

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm(23/06/2022 2:05 CH)

Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Lạc Đạo(22/04/2022 3:14 CH)

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở Thị trấn Như Quỳnh(21/04/2022 3:16 CH)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm(14/02/2022 3:38 CH)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(02/11/2021 1:46 CH)

V/v triển khai, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu;...(18/10/2021 4:28 CH)

°
1045 người đang online