Văn Lâm dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Đăng ngày 02 - 12 - 2021
100%

Ngày 01.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII).

Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Tại điểm cầu huyện có đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Trần Chu Đức  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Trong Ban thường vụ Huyện Uỷ; Ban chấp hành Đảng Bộ huyện; Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Văn Lâm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Nội dung của hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII của Đảng), là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng giúp các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nắm vững, hiểu sâu Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về những điều đảng viên không được làm; về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; về việc miễn nhiệm, từ chức. Trên cơ sở đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

          Trong buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt 2 nội dung gồm: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo viên của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 4 nội dung gồm: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát lại những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được, đồng thời yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Hướng dẫn của Trung ương theo hướng Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan thông tin - tuyên truyền kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, điểm mới của các quy định sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cần tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19, tạo tiền đề quan trọng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tin mới nhất

Thực hiện hướng dẫn gói chăm sóc sức khơẻ tại nhà cho người F0(01/01/2022 10:02 SA)

Thực hiện giao nhận, quản lý bệnh nhân Covid-19 sau hoàn thành điều trị(01/01/2022 9:57 SA)

Hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng ở Ban CHQS huyện Văn Lâm(23/12/2021 9:59 SA)

Chấp thuận cho cơ sở thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh covid-19(22/12/2021 5:21 CH)

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút...(22/12/2021 5:14 CH)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Lâm tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022(19/12/2021 10:02 SA)

°
676 người đang online