LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)

Đăng ngày 07 - 12 - 2021
100%

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

(Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

2

 

 

 

06/12

- Đ/c Đức giải quyết công việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Vĩnh họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

- 8h30: Đ/c Tùng tham gia kiểm tra phản ánh việc Công ty TNHH nhựa Hòa Bình hoạt động sản xuất g  ây ô nhiễm môi trường do Sở TNMT tổ chức tại công ty nhựa Hòa Bình-thôn Mụ, xã Lạc Đạo (phòng TNMT tham mưu cùng dự)

- 10h: Đ/c Đức, đ/c Tùng nghe các PCM báo cáo kết quả giải quyết đơn liên quan đến công tác GPMB dự án Quỳnh Trang

 

 

- 14h: Đ/c Đức kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

- 14h30: Đ/c Vĩnh, đ/c Tùng họp về KH cưỡng chế 93a trên địa bàn xã Tân Quang (họp tại UBND huyện) 

 

 

 

3

 

 

 

07/12

 

- 7h30: Đ/c Đức dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh.

- 9h: Đ/c Vĩnh dự Lễ công bố QĐ của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy tại Công an huyện.

- 8h30: Đ/c Tùng dự HN tháo gỡ khó khăn về đường vào thực hiện DA công ty CP An Phúc Hưng Yên do Sở giao thông tổ chức tại huyện

- 8h: Đ/c Tùng dự HN tập huấn cho các đối tượng quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "Dược liệu Nghĩa Trai"  tại Nhà văn hóa huyện (phòng KTHT dự)

 

- Đ/c Đức dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh.

- 14h: Đ/c Vĩnh kiểm tra công tác PCD tại một số công ty.

- 14h: Đ/c Tùng dự HN tại Sở Công thương về chuẩn bị tổ chức HN kết nối cung cầu tiêu thụ Cam, sản phẩm NN-CN tỉnh Hưng Yên năm 2021

4

08/12

- 7h30: Đ/c Đức dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh.

- 9h: Đ/c họp với các đơn vị liên quan về việc chấm điểm CCHC của huyện và xã, TT tại UBND huyện.

- 8h: Đ/c Tùng tham gia tố tụng trong phiên tòa xét xử trong vụ án hành chính (phòng TNMT tham mưu dự)

- 8h: Đ/c Tùng họp Tổ số 2-Đoàn kiểm tra việc thực hiện KH 93a thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại các đơn vị (phòng TNMT  tham mưu)

 

-14h30: Đ/c Đức, đ/c Tùng họp với các phòng, đơn vị liên quan về KH đối thoại với các hộ dân TT Như Quỳnh liên quan đến GPMB dự án Hoàng Vương tại UBND huyện.

- Đc Vĩnh làm việc tại cơ quan.

- 17h: LĐUB tiếp lãnh đạo Cục thi hành án dân sự   tỉnh.

5

 

 

 

09/12

- 7h40: LĐUB dự HN trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Nhà văn hóa huyện

- 9h: Đ/c Tùng dự HN công bố QĐ thanh tra tại Thanh tra tỉnh vv thanh tra trách nhiệm của CTUBND xã Lạc Hồng trong việc quản lý, sử dụng đất đai thời kỳ 2016-2020 và việc thực hiện KH 93a của UBND tỉnh.

 

- 14h: Đ/c Đức họp TT Huyện ủy

- 15h: Đ/c Vĩnh nghe Công an huyện báo cáo về kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

- Đ/c Tùng làm việc  tại cơ quan.

 

6

10/12

- 8h: LĐUB họp BCH Đảng bộ huyện lần thứ mười bốn.

- 8h30: Đ/c Tùng dự HN trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành các quy định của Luật BVMT năm 2020 tại điểm cầu huyện (phòng TNMT dự)

- 8h: Đ/c Tùng dự HN tập huấn trực tuyến về nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PC thiên tai tại điểm cầu huyện (phòng NN tham mưu)

- 8h30: Đ/c Tùng dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao GCN sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021 tại điểm cầu sở Công thương (phòng KTHT tham mưu dự)

 

 

 

- 14h: LĐUB dự Hội nghị thành viên UBND huyện.

7

11/12

- 8h: Họp lãnh đạo ủy ban (dự kiến)

- 8h30: LĐUB dự giám sát phiên đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Nhà văn hóa huyện (vị trí đấu giá tại xã Lương Tài và thôn Ngô Xuyên-TT Như Quỳnh)

 - Trực LĐUB: Đ/c Tùng

- Trực VP : Đ/c Ngà

 

 

 

- Trực LĐUB: Đ/c Tùng

- Trực VP : Đ/c Ngà

 

 

 

CN

 

 

12/12

- 8h: Đ/c Đức, đ/c Tùng họp đối thoại với 16 hộ dân TT Như Quỳnh liên quan đến GPMB dự án Hoàng Vương tại Hội trường UBND thị trấn Như Quỳnh (dự kiến)

- Trực LĐUB: Đ/c Tùng

- Trực VP : Đ/c Ngà

 

- Trực LĐUB: Đ/c Tùng

- Trực VP : Đ/c Ngà

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Lịch công tác tuần 14(28/03/2022 9:54 SA)

°
858 người đang online