Thông báo về việc tổ chức phiên đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; vị trí số 03, thôn Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam thông báo đến các khách hàng đã nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá tại thời điểm ngày 04/11/2021 thực hiện việc nộp tại tài khoản tiền mặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại các vị trí quy hoạch đấu giá xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; tại vị trí số 03, thôn Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản(31/10/2022 4:42 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản (19/10/2022 9:08 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(10/10/2022 3:21 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản(04/10/2022 7:08 SA)

Thông báo về việc Hoãn tổ chức phiên đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã vị...(05/11/2021 3:32 CH)

Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá...(01/10/2021 10:42 SA)

°
612 người đang online