Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, so với các quy định cũ, Thông tư 20/2021/TT-NHNN có các nội dung mới đáng chú ý sau:

- Về mức cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình, Thông tư quy định vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% tài sản bảo đảm tiền vay (bổ sung thêm quy định tối đa không quá 500 triệu đồng).

          - Về thời hạn cho vay, đối với đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định 100/2015/NĐ-CP,Thông tư quy định: thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên (quy định cũ là tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên).

          - Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ (quy định cũ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ).

          - Lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ (quy định cũ không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ)

          Ngoài ra, Thông tư còn thay thế, bãi bỏ một số Điều, mẫu biểu của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN, cụ thể: Thay thế Mẫu biểu 01 và Mẫu biểu 02 bằng Mẫu biểu 01 và Mẫu biểu 02 ban hành kèm theo Thông tư này; bãi bỏ khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 6, Điều 13. Đồng thời quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2022./.

Tin mới nhất

30 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI(22/04/2022 9:18 SA)

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM(22/04/2022 9:16 SA)

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19(23/12/2021 9:31 SA)

Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại ô...(23/12/2021 9:30 SA)

Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(23/12/2021 9:29 SA)

Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam(23/12/2021 9:28 SA)

°
1331 người đang online