Một số nội dung mới của Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Ngày 08/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BTTTT "Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet". Thông tư có các nội dung đáng chú ý sau:

1. Chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam từ 18-23 tuổi được ưu tiên, hỗ trợ đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới ".id.vn". Chủ thể tổ chức là doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh được ưu tiên, hỗ trợ trong đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới ".biz.vn".

          2. Bổ sung thêm trách nhiệm của VNNIC gồm thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (Registry) trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" và thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" trong các trường hợp không có sự tham gia của doanh nghiệp làm Nhà đăng ký tên miền ".vn" để đảm bảo quyền lợi của chủ thể và yêu cầu của công tác quản lý, phát triển tên miền ".vn".

          3. Tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu hoặc có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hanoi.vn, hànội.vn, haiphong.vn, hảiphòng.vn ...)."

          4. Theo quy định mới, tổ chức cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...).

          5. Bên cạnh đó, trong thời gian 25 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì sẽ được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký (quy định cũ là 30 ngày).
          Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/02/2022./.

Tin mới nhất

30 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI(22/04/2022 9:18 SA)

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM(22/04/2022 9:16 SA)

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19(23/12/2021 9:31 SA)

Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại ô...(23/12/2021 9:30 SA)

Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(23/12/2021 9:29 SA)

Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam(23/12/2021 9:28 SA)

°
1229 người đang online