Mời tổ chức đấu giá tài sản 31 suất tại thôn Cát Lư và thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Căn cứ các Quyét định của UBND huyện Văn Lâm số 1502/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Lư, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm; số 1503/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Lư, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Văn Lâm - Đạic hỉ: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng yên (trong khuôn viên UBND huyện Văn Lâm, số điện thoại: 02213 985 086)

Chi tiết danh sách 31 suất tại thôn Cát Lư và thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm do UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư . Thông báo số 449/TB-TCKH ngày 22/12/2021

Tin mới nhất

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong...(16/10/2021 4:13 CH)

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2021 4:09 CH)

UBND huyện Văn Lâm triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...(12/10/2021 9:32 SA)

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm...(09/10/2021 9:43 SA)

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Minh Hải(05/09/2021 11:02 SA)

Huyện ta triển khai Rà soát; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,...(24/08/2021 9:39 SA)

°
925 người đang online