Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ –CP quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam với một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này: quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng; phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

          Thứ hai, đối tượng áp dụng: đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thứ ba, Nghị định quy định chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.

          Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.

          Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

          Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

          Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp nơi có biên giới quốc gia và trách nhiệm của UBND các cấp nơi không có biên giới quốc gia.

          Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/01/2022./.

Tin mới nhất

30 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI(22/04/2022 9:18 SA)

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM(22/04/2022 9:16 SA)

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19(23/12/2021 9:31 SA)

Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại ô...(23/12/2021 9:30 SA)

Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(23/12/2021 9:29 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp(23/12/2021 9:27 SA)

°
527 người đang online