Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Đăng ngày 16 - 12 - 2021
100%

Ngày 26.11.2021, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã có văn bản số 10879/NHCS – HD hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó các đơn vị cần thực hiện như sau: Về đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay, thứ nhất, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01.10.2021 đến hết ngày 31.12.2021, áp dụng với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31.12.2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận ủy thác: NHCSXH nơi nhận ủy thác báo cáo, tham mưu cho UBND, các chủ đầu tư khác để thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 1990/QĐ-TTg. Thứ 3, không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015 của Chính phủ.

Về phương thức giảm lãi suất cho vay, NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11.2021 được xác định trong tháng 12.2021, số tiền giảm lãi tháng 12.2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31.12.2021; NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau: Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo; Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Về tổ chức thực hiện: Tổng giám đốc giao cho Sở Giao dịch, chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện; Ban tín dụng người nghèo, Ban tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác; Ban Kế hoạch nguồn vốn; Ban Kế toán và quản lý tài chính; Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban hợp tác quốc tế và truyền thông bám sát vào các nội dung cụ thể trong văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các văn bản chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách giảm lãi suất theo hướng dẫn của NHCSXH.

Tin mới nhất

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân...(13/05/2022 3:59 CH)

Hội thi Nhà nông đua tài huyện Văn Lâm lần thứ 4, năm 2022(11/05/2022 4:13 CH)

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ tại Thị trấn Như Quỳnh(06/05/2022 4:16 CH)

Thẩm định nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Cự Dũng xã Tân Quang(19/04/2022 3:10 CH)

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập...(18/04/2022 4:37 CH)

Mô hình “Đường cây Dân vận” huyện Văn Lâm 2022(04/04/2022 2:30 CH)

°
1195 người đang online